kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 179

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w m. Słomianka (powiat moniecki, gmina Jasionówka) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.8.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.7.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.6.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.5.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.4.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.3.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg. ASI.272.2.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m ASI.272.1.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych w zakresie części 3 : dostawa olejów silnikowych. ASI.272.12.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach, w zakresie części 1 i Części 2 zamówienia. ASI.272.12.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.272.11.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2016/2017 ASI.272.10.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania na Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r. ASI.272.8.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 379,50 m. ASI.272.7.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAPII: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka" ASI.272.6.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem sprzętu wraz z operatorem / kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r. ASI.272.5.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.4.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2016 r. ASI.272.3.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2016 r. ASI.272.2.2016

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00