kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 174

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.13.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg w 2015 r. ASI.272.12.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.10.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569 m ASI.272.11.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.7.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.8.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego ASI.272.6.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.5.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych ne terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.3.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.4.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych równiarką w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.2.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2015 r. ASI.272.1.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2015 r. ASI.272.18.2014
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.17.2014
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.14.2014
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2014/2015 ASI.272.15.2014
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.13.2014
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m ASI.272.12.2014
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie warstwy wyrównawczej na odcinku 2,7 km w ramach remontu drogi powiatowej Nr 1838 B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0 +000 do km 33 + 000 ASI.272.9.2014

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00