kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 167

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego ASI.272.21.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r. ASI.272.20.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.19.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont drogi powiatowej nr 1838B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33 + 000 ASI.272.18.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2013/2014 ASI.272.17.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 447 m ASI.272.15.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka ASI.272.14.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.13.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.12.2013
Informacja o wyborze oferty na Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.10.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.9.2013
Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego w 2013 r. ASI.272.8.2013
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.6.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych PRP.042.4.12.2012
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciesze, Dzieżki, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Kosiorki, Kulesze, Łupichy, Masie, Mejły, Oliszki, Ołdaki, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sobieski, Świerzbienie, Wojszki, Zblutowo, Znoski, Zyburty i Żodzie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali
ASI.272.4.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i remont drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m ASI.272.3.2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.2.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.1.2013

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00