kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna



Liczba zawartych umów: 167

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokoścoi 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę i remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo na odcinku 757,00 m ASI.3431-21/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie 2010/2011 ASI.3431-19/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont drogi Nr 1405 B - Jasionówka - Górnystok - do dr krajowej Nr 8 na odcinku od km 0+000 do km 1+300 ASI.3431-18/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowe drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0 + 000 - 727,80 ASI.3431-16/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 a w Mońkach ASI.3431-17/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ASI.3431-14/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1840 B dr Nr 1838 B - Wilamówka we wsi Wilamówka na odcinku o długości 188,00 m ASI.3431-15/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - górnystok - droga krajowa nr 8 w km 0 + 000 - 2 + 196 ASI.3431-13/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,30 m"
ASI.3431-12/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B) w km rob. 0 + 000 - 0 + 482,50 ASI.3431-11/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach" OSS.K.3421-1/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6 303,00 m ASI.3431-9/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi we wsi Wilamówka na odcinku o długości 1 033,00 m ASI.3431-8/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowe drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m ASI.3431-7/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.3431-10/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. ASI.3431-6/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. ASI.3431-5/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu Monieckiego ASI.3431-3/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65% i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontó dróg ASI.3431-4/10

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00