kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba zawartych umów: 176

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach" OSS.K.3421-1/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6 303,00 m ASI.3431-9/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi we wsi Wilamówka na odcinku o długości 1 033,00 m ASI.3431-8/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowe drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m ASI.3431-7/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.3431-10/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. ASI.3431-6/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. ASI.3431-5/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu Monieckiego ASI.3431-3/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65% i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontó dróg ASI.3431-4/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1414 B /Krzeczkowo/ - od drogi Nr 1412 B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do drogi Nr 1404 B na odcinku 5,001 km ASI.3431-1/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę osprzętu drogowego do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach Część3: Dostawa zamiatarki ASI.3431-2/10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych ASI.3431-23/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze GG.3431-10/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010 ASI.3431-22/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki - Boguszki - Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra - Zygmunty na odcinku 1 460,00 m ASI.3431-21/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł. ASI.3431-18/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m ASI.3431-19/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.3431-20/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.3431-16/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.3431-17/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00