kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba zawartych umów: 176

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych ASI.3431-15/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach ASI.3431-14/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego. ASI.3431-11/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników. ASI.3431-10/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciągnika drogowego do ścinania poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi ASI.3431-9/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego. AU.3400-7/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego. AU.3400-4/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r. ASI.3400-3/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej K1 65% i mieszanki mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg. ASI.3400-2/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych ASI.3400-1/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego. ASI.3400-19/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od dr Nr 1412B - Kropiwnica - Kalinówka Koscielna - do dr Nr 1404B". ASI.3400-18/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2008/2009". AU.3400-17/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastecznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. ASI.3400-15/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2008/2009". ASI.3400-16/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny)". ASI.3400-13/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego Część Nr 3: Dostawa i montaż kompletu regałów przesuwnych do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 a. AU.3400-8/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, Mońki, ul. Tysiaclecia 15 AU.3400-9/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu Monieckiego. ASI.3400-6/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.3400-7/08

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00