kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba zawartych umów: 164

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2008/2009". AU.3400-17/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastecznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. ASI.3400-15/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2008/2009". ASI.3400-16/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny)". ASI.3400-13/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego Część Nr 3: Dostawa i montaż kompletu regałów przesuwnych do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 a. AU.3400-8/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, Mońki, ul. Tysiaclecia 15 AU.3400-9/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu Monieckiego. ASI.3400-6/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.3400-7/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewodencji budynków i lokali. AU.33431-1/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników. AU.3400-8/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego drogi powiatowej położonej we wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka". GG..3431-2/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2008 r. AU.3400-4/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu biezacego nawierzchni zwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego. AU.3400-1/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulscji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K165 i mieszanki mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania robót utrzymaniowych nawierzchni dróg. AU.3400-3/08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych. AU.3400-10/07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług związanych z odsnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej na drogach powiatowych powiatu monieckiego na terenie miasta Knyszyn i miasta Goniądz w sezonie 2007/2008. AU.3400-8/07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskosci na drogach powiatowych powiatu monieckiego w sezonie 2007/2008. AU.3400-7/07
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę samochodu do przewozu osób. AU.3400-6/07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów miasta Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. AU.3431-2/07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych. AU.3400-5/07

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00