kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba zawartych umów: 167

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65 B 3 PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.2.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne o długości 8 155,30 m ASI.272.1.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2016 r. ASI.272.18.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016 ASI.272.17.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.16.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.10.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wykaszarki łańcuchowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.14.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2015 r. ASI.272.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.13.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569 m ASI.272.11.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.8.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego ASI.272.6.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.5.2015
Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.3.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.4.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.2.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na zimno w 2015 r. ASI.272.1.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2015 r. ASI.272.18.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2014/2015 ASI.272.15.2014

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00