kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba zawartych umów: 176

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.3.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.2.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m. ASI.272.1.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego.
ASI.272.9.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 379,50 m. ASI.272.7.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka ASI.272.6.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wynajem sprzętu wraz z operatorem /kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r. ASI.272.5.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.4.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2016 r. ASI.272.3.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65 B 3 PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.2.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne o długości 8 155,30 m ASI.272.1.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2016 r. ASI.272.18.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016 ASI.272.17.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.16.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.10.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wykaszarki łańcuchowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.14.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2015 r. ASI.272.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.13.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569 m ASI.272.11.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2015

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00