kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba zawartych umów: 176

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.8.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego ASI.272.6.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.5.2015
Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.3.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.4.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.2.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na zimno w 2015 r. ASI.272.1.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2015 r. ASI.272.18.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2014/2015 ASI.272.15.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.17.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego. ASI.272.14.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.13.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m ASI.272.12.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pod nazwą Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m ASI.272.6.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.5.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.4.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.2.2014
Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.3.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.1.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego ASI.272.21.2013

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00