kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba zawartych umów: 167

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2013 r". ASI.272.8.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.6.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach PRP.042.4.12.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciesze, Dzieżki, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Kosiorki, Kulesze, Łupichy, Masie, Mejły, Oliszki, Ołdaki, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sobieski, Świerzbienie, Wojszki, Zblutowo, Znoski, Zyburty i Żodzie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.4.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m ASI.272.3.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę emulsji kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno ASI.272.1.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.2.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2013 r. ASI.272.17.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.15.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki i Zalesie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.13.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 4,104 km ASI.272.12.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminach Goniądz, Trzcianne, Jasionówka i Krypno. ASI.272.9.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy, Poniklica, Wodziłówka, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka gmina Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.8.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg ASI.272.7.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych oraz oczyszczanie rowów przydrożnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego ASI.272.5.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.6.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2012 r. ASI.272.4.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65BPU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.2.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404 B/ na odcinku Bagno - Starowola o długości 2,496 km ASI.272.1.2012

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00