kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba zawartych umów: 176

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 4,104 km ASI.272.12.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminach Goniądz, Trzcianne, Jasionówka i Krypno. ASI.272.9.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy, Poniklica, Wodziłówka, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka gmina Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.8.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg ASI.272.7.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych oraz oczyszczanie rowów przydrożnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego ASI.272.5.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.6.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2012 r. ASI.272.4.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65BPU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.2.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404 B/ na odcinku Bagno - Starowola o długości 2,496 km ASI.272.1.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.3.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego GG.2512.6.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.16.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2011/2012 ASI.272.15.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego ASI.272.14.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 m. ASI.272.13.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Termomodernizację budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego ASI.272.12.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B ASI.272.11.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1398 B od dr woj. Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Krasne Folwarczne - do dr kraj . Nr 8 we wsi Nowiny Kasjerskie w km 0 + 000 - 0 + 889,60" ASI.272.8.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę ciągnika w wersji drogowej i przyczepy rolniczej dla Starostwa Powiatowego w Mońkach Część 1: Dostawa ciągnika w wersji drogowej z ładowaczem czołowym o udźwigu min. 1300 kg, czerpakiem do materiałów sypkich o pojemności łyżki pow. 0,7 m3, widłami do euro palet. ASI.272.7.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie gminy Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.10.2011

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00