kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #4

„Eko – Powiat Moniecki –edycja II”

Starostwo Powiatowe w Mońkach otrzymało dotację w kwocie 16.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu ,,Eko - Powiat Moniecki – edycja II”. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na przeprowadzeniu kampanii informacyjno – edukacyjnej wśród mieszkańców Powiatu Monieckiego na temat unikatowej przyrody występującej na terenie powiatu monieckiego i ochrony środowiska.

Celem projektu będzie przeprowadzenie ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Monieckiego oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska.

W ramach kampanii odbędzie się akcja konkursowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W czerwcowym wydaniu ,,Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego” ukaże się wkładka z zadaniami konkursowymi i każdy kto dostarczy poprawne rozwiązania krzyżówek do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach weźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych.

Kolejnym zadaniem będzie organizacja wystawy fotograficznej ukazującej najpiękniejsze walory przyrodnicze doliny Biebrzy. Poprzez wystawę chcemy pokazać mieszkańcom regionu ich piękno, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz korzyści płynące z zachowania dziedzictwa przyrodniczego co przyniesie pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Wystawa przyczyni się do promocji ochrony oraz wyeksponowania walorów przyrodniczych na terenach zarówno objętych jak i nie objętych ochroną przyrodniczą. Wystawa zostanie umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz 2 budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 i ul. Szkolnej 22.

W ramach projektu ostanie zorganizowany eko –piknik rodzinny podczas jedej z dużych imprez organizowanych poprzez Starostwo Powiatowe w Mońkach. Będzie imprezą równoległą dla tradycyjnego jarmarku produktów lokalnych „Święto Ziemianka” w dniu 28 sierpnia b.r. Piknik będzie zorganizowany w centrum Moniek na skwerze przy Al. Niepodległości. W ramach pikniku zorganizowane zostaną stoiska ekologiczno-przyrodnicze na których dzieci z rodzicami oraz uczniowie będą mogli dowiedzieć się na temat walorów przyrodniczych powiatu i regionu oraz uczestniczyć bezpośrednio w akacjach i zadaniach ekologicznych. Dzieci będą odwiedzać poszczególne stoiska pikniku i zdobywać punkty. Zdobyte punkty będą uprawnioniały do wzięcia udziału w losowaniu nagród. Zostaną zorganizowane następujące stoiska:

 - miejsce praktycznej segregacji – dzieci będą się uczyć i będą zachęcane do segregacji. W tym miejscu rozstawione będą kosze gdzie dzieci będą same segregować śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników,

-  eko-zagadki – dzieci będą odpowiadać na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, a także związane z unikatową przyrodą Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu,

- pamiętnik przyrody – zadaniem dzieci będzie narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BPN,

- eko-produkt – dzieci będą mogły wykonać, razem z instruktorem, jakiś eko-gadżet z materiałów zużytych np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej

- zostań zwierzakiem – malowanie twarzy dla dziecka, a dziecko ma odgadnąć jakim jest zwierzakiem.

Podczas pikniku dla uczniów i osób dorosłych wyświetlany będzie film ekologiczno-przyrodniczy a także pokaz zdjęć przyrodniczych.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin konkursu krzyżówka przyrodniczo-ekologiczna dla dzieci do 10 lat

2. Regulamin konkursu krzyżówka przyrodniczo-ekologiczna, kategoria open

3. Regulamin pikniku


Wkładka informacyjno - ekologiczna w numerze czerwcowym 2016 Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego


W krzyżówce dla dzieci do lat 10 wpłynęło 61 poprawnych zgłoszeń, natomiast w krzyżówce w kategorii open wpłynęło 123 poprawnych zgłoszeń. Łącznie w obu kategoriach wpłynęło 184 poprawnych rozwiązań. Każdy uczestnik w danej kategorii miał przypisany numer zgłoszeniowy zgodnie z załączonymi listami zgłoszeniowymi. Losowania nagród w ramach projektu „Eko – Powiat Moniecki – edycja II” dokonali Marian Magnuszewski – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Andrzej Daniszewski Starosta Moniecki i Aneta Szeszko Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Zwycięzcy w krzyżówce przyrodniczo - ekologicznej –w kategorii dla dzieci do 10 lat:
• Konrad Rutkowski nr 19
• Dominik Laskowski nr 28
• Wiktoria Łapińska nr 45
Zwycięzcy w kategorii open:
• Magda Laskowska nr 18
• Agnieszka Sadowska nr 58
• Marek Jankowski nr 77
Wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 28 sierpnia 2016r. podczas organizowanego przez starostwo „XXI Święta Ziemniaka – Jarmarku produktów tradycyjnych i lokalnych” o godz. 15.00.


W dniu 28 sierpnia b. r. w ramach realizacji projektu ,,Eko - Powiat Moniecki – edycja II” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku został zorganizowany Eko – Piknik Rodzinny. Dla osób odwiedzających piknik zostały zorganizowane następujące stoiska ekologiczno – przyrodnicze:

- miejsce praktycznej segregacji – tu dzieci uczyły się i były zachęcane do segregacji. Na tym stoisku były rozstawione kosze gdzie dzieci same segregowały śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników;

-  eko-zagadki – na tym stoisku dzieci odpowiadały na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, unikalnej przyrody Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu;

- pamiętnik przyrody – przy tym stoisku dzieci miały za zadanie narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BPN;

- eko-produkt – tu dzieci razem z instruktorem z materiałów zużytych mogły wykonać ekologiczny gadżet np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej;

- zostań zwierzakiem – instruktorzy malowali twarze dla dzieci, a dzieci miały odgadnąć jakim jest zwierzakiem.

Dzieci odwiedzały poszczególne stoiska pikniku i zdobywały punkty, których zdobycie uprawniało do wzięcia udziału w losowaniu nagród. Podczas pikniku dla uczniów i osób dorosłych na telebimie wyświetlany został film ekologiczno-przyrodniczy i zdjęcia przyrodnicze.

Podczas pikniku w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach została zaprezentowana wystawa fotograficzna ukazująca najpiękniejsze walory przyrodnicze doliny Biebrzy. Starostwo Powiatowe w Mońkach dzięki organizacji wystawy ukazało mieszkańcom walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu.

Dodatkową atrakcją pikniku było uroczyste wręczenie  nagród w ramach rozstrzygniętych w czerwcowym numerze Informatora konkursów w kategorii: krzyżówka przyrodniczo- ekologiczna dla dzieci do 10 lat i  open.


Wystawa fotograficzna

 


 

Wkładka informacyjno - ekologiczna w numerze wrześniowym 2016 Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego

 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 085 727 88 00