kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #4

„Eko – Powiat Moniecki –edycja III”

Starostwo Powiatowe w Mońkach w dniu 12.06.2017 r. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowę dotacji w kwocie 14.000,00 zł na realizację projektu ,,Eko - Powiat Moniecki – edycja III”.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na przeprowadzeniu kampanii informacyjno – edukacyjnej wśród mieszkańców Powiatu Monieckiego na temat unikatowej przyrody występującej na terenie powiatu monieckiego  oraz ochrony środowiska.

Celem projektu będzie przeprowadzenie ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Monieckiego oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska.

W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej odbędzie się akcja konkursowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W czerwcowym wydaniu ,,Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego” ukaże się wkładka z zadaniami konkursowymi i każdy kto dostarczy poprawne rozwiązania krzyżówek do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach weźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych. Wręczenie nagród obędzie się dnia 27 sierpnia 2017 r. podczas ,,XXII Święta Ziemniaka  w Mońkach”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony eko – piknik rodzinny. Eko – piknik rodzinny odbędzie się w dniu 27 sierpnia b.r. podczas ,,XXII Święta Ziemniaka  w Mońkach – Jarmarku Produktów Tradycyjnych i Lokalnych”. Piknik zostanie zorganizowany w centrum Moniek na skwerze przy Al. Niepodległości. W ramach pikniku zorganizowane zostaną stoiska ekologiczno - przyrodnicze na których dzieci z rodzicami oraz uczniowie będą mogli dowiedzieć się na temat walorów przyrodniczych powiatu i regionu oraz uczestniczyć bezpośrednio w akcjach, zadaniach ekologicznych. Dzieci otrzymają ekologiczne gadżety promujące ekologię. Podczas odwiedzania stoisk dzieci za prawidłowe odpowiedzi i dobrze wykonane zadanie otrzymają nagrodę. W ramach eko – pikniku zostaną zorganizowane następujące stoiska:

 - miejsce praktycznej segregacji – dzieci będą się uczyć i będą zachęcane do segregacji. W tym miejscu rozstawione będą kosze gdzie dzieci będą same segregować śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników,

-  eko-zagadki – dzieci będą odpowiadać na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, a także związane z unikatową przyrodą Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu,

- pamiętnik przyrody – zadaniem dzieci będzie narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BPN,

- eko-produkt – dzieci będą mogły wykonać, razem z instruktorem, jakiś eko-gadżet z materiałów zużytych np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej

- zostań zwierzakiem – malowanie twarzy dla dziecka, a dziecko ma odgadnąć jakim jest zwierzakiem.

Kolejnym zadaniem będzie organizacja wystawy fotograficznej ukazującej najpiękniejsze walory przyrodnicze Doliny Biebrzy. Poprzez wystawę chcemy pokazać mieszkańcom regionu ich piękno, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz korzyści płynące z zachowania dziedzictwa przyrodniczego co przyniesie pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Wystawa przyczyni się do promocji ochrony oraz wyeksponowania walorów przyrodniczych na terenach zarówno objętych jak i nie objętych ochroną przyrodniczą. Wystawa zostanie umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.


Regulamin krzyżowka ekologiczno - przyrodnicza kategoria open

Regulamin krzyżówka ekologiczno przyrodnicza dla dzieci do 10 lat

W dniu 14.08.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyło się losowanie nagród w konkursie „Krzyżówka Przyrodniczo - Ekologiczna” w kategorii dla dzieci do lat 10 oraz w kategorii open.

W krzyżówce dla dzieci do lat 10 wpłynęło 68 poprawnych zgłoszeń, natomiast w krzyżówce w kategorii open wpłynęło 142 poprawnych zgłoszeń. Łącznie w obu kategoriach wpłynęło 210 poprawnych rozwiązań.

Losowania zwycięzców w obu kategoriach dokonali:

- Pan Andrzej Franciszek Daniszewski – Starosta Moniecki;

- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu.

Zwycięzcy w krzyżówce przyrodniczo - ekologicznej –w kategorii dla dzieci do 10 lat:

  • Hanna Jabłońska
  • Dominik Laskowski
  • Pola Szwarc

Zwycięzcy w kategorii open:

  • Małgorzata Ogińska
  • Andrzej Lejtkowski
  • Stefan Wojciechowski

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 27.08.2017 r. podczas ,,XXII Święta Ziemniaka  w Mońkach – Jarmarku Produktów Tradycyjnych i Lokalnych” na scenie ok.15:10.


W dniu 27 sierpnia b. r. w ramach realizacji projektu ,,Eko - Powiat Moniecki – edycja III” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku został zorganizowany Eco – Piknik Rodzinny. Dla osób odwiedzających piknik zostały zorganizowane następujące stoiska ekologiczno – przyrodnicze:

- miejsce praktycznej segregacji – tu dzieci uczyły się i były zachęcane do segregacji. Na tym stoisku były rozstawione kosze gdzie dzieci same segregowały śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników;

-  eko-zagadki – na tym stoisku dzieci odpowiadały na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, unikalnej przyrody Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu;

- pamiętnik przyrody – przy tym stoisku dzieci miały za zadanie narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BbN;

- eko-produkt – tu dzieci razem z instruktorem z materiałów zużytych mogły wykonać ekologiczny gadżet np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej;

- zostań zwierzakiem – instruktorzy malowali twarze dla dzieci, a dzieci miały odgadnąć jakim jest zwierzakiem.

Dzieci odwiedzały poszczególne stoiska pikniku, udzielały odpowiedzi i za prawidłowe udzielenie odpowiedzi zostały wręczone im gadżety ekologiczne/maskotki.

Dodatkową atrakcją pikniku było uroczyste wręczenie  nagród w ramach rozstrzygniętego w czerwcowym numerze Informatora konkursu krzyżówek ekologiczno – przyrodniczych dla dzieci do 10 lat i kategorii open. W krzyżówce dla dzieci do lat 10 wpłynęło 68 poprawnych zgłoszeń, natomiast w krzyżówce w kategorii open wpłynęło 142 poprawnych zgłoszeń. Losowania nagród w ramach projektu „Eko – Powiat Moniecki – edycja III” dokonali Pan Andrzej Daniszewski Starosta Moniecki i Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu. Zwycięzcami w krzyżówce ekologiczno – przyrodniczej – w kategorii dla dzieci do 10 lat zostali Hanna Jabłońska, Dominik Laskowski, Pola Szwarc. Zwycięzcy w kategorii open to Pani Małgorzata Ogińska, Pan Andrzej Lejtkowski, Pan Stefan Wojciechowski.

 Gadżety ekologiczne zakupione na potrzeby realizacji wniosku.


 Gazeta Październik 2017


 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00