kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #2

„Eko – Powiat Moniecki –edycja VI”

Starostwo Powiatowe w Mońkach otrzymało dotację w kwocie 12 650,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu „Eko – Powiat Moniecki – edycja VI”.
Celem zadania jest przeprowadzenie ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców z wykorzystaniem powiązanych ze sobą narzędzi edukacyjnych i nośników informacyjnych (techniki internetowe, kampania edukacyjno - informacyjna imprezy plenerowe – piknik rodzinny, konkursy).
Projekt realizowany będzie po raz szósty. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Powiatu Monieckiego i będzie obejmowało swoim zakresem edukację ekologiczną skierowaną do mieszkańców w różnym wieku.
Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:
1. Organizacja konkursu plastycznego pn. „Środowisko wśród nas” skierowanego do uczniów i uczennic szkół podstawowych klas I-III oraz konkursu fotograficznego pn. „Środowisko w obiektywie” skierowanego do uczniów i uczennic szkół podstawowych klas  IV-VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu monieckiego.
Tematyka konkursów nawiązuje do popularyzacji walorów krajobrazowych i przyrodniczych powiatu monieckiego. Celem konkursów jest rozwijanie zainteresowań przyrodą i krajobrazem powiatu monieckiego oraz pobudzeniem wrażliwości na piękno przyrody,
umacnianie tożsamości z otaczającą nas przyrodą oraz kształtowanie właściwej postawy dzieci i młodzieży wobec przyrody i inspirowanie uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.  Przedmiotem konkursu jest przedstawienie prac i fotografii  zgodnie z tematyką konkursu, tj. 3 kategoriami: kategoria I -krajobraz, kategoria II- flora, kategoria III- fauna.

2. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych podczas pikniku ekologicznego – eko –Piknik Rodzinny:
- miejsce praktycznej segregacji – dzieci będą się uczyć i będą zachęcane do segregacji. W tym miejscu rozstawione będą kosze gdzie dzieci będą same segregować śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników,
-  eko-zagadki – dzieci będą odpowiadać na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, a także związane z unikatową przyrodą Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu,
- pamiętnik przyrody – zadaniem dzieci będzie narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BPN,
- eko-produkt – dzieci będą mogły wykonać, razem z instruktorem, jakiś eko-gadżet z materiałów zużytych np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej
- zostań zwierzakiem – malowanie twarzy dla dziecka, a dziecko ma odgadnąć jakim jest zwierzakiem.
Dla uczestników pikniku ekologicznego przewidziane zostaną nagrody.

 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00