kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #4

„Eko – Powiat Moniecki –edycja III”

Starostwo Powiatowe w Mońkach w dniu 12.06.2017 r. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowę dotacji w kwocie 14.000,00 zł na realizację projektu ,,Eko - Powiat Moniecki – edycja III”.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na przeprowadzeniu kampanii informacyjno – edukacyjnej wśród mieszkańców Powiatu Monieckiego na temat unikatowej przyrody występującej na terenie powiatu monieckiego  oraz ochrony środowiska.

Celem projektu będzie przeprowadzenie ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Monieckiego oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska.

W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej odbędzie się akcja konkursowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W czerwcowym wydaniu ,,Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego” ukaże się wkładka z zadaniami konkursowymi i każdy kto dostarczy poprawne rozwiązania krzyżówek do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach weźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych. Wręczenie nagród obędzie się dnia 27 sierpnia 2017 r. podczas ,,XXII Święta Ziemniaka  w Mońkach”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony eko – piknik rodzinny. Eko – piknik rodzinny odbędzie się w dniu 27 sierpnia b.r. podczas ,,XXII Święta Ziemniaka  w Mońkach – Jarmarku Produktów Tradycyjnych i Lokalnych”. Piknik zostanie zorganizowany w centrum Moniek na skwerze przy Al. Niepodległości. W ramach pikniku zorganizowane zostaną stoiska ekologiczno - przyrodnicze na których dzieci z rodzicami oraz uczniowie będą mogli dowiedzieć się na temat walorów przyrodniczych powiatu i regionu oraz uczestniczyć bezpośrednio w akcjach, zadaniach ekologicznych. Dzieci otrzymają ekologiczne gadżety promujące ekologię. Podczas odwiedzania stoisk dzieci za prawidłowe odpowiedzi i dobrze wykonane zadanie otrzymają nagrodę. W ramach eko – pikniku zostaną zorganizowane następujące stoiska:

 - miejsce praktycznej segregacji – dzieci będą się uczyć i będą zachęcane do segregacji. W tym miejscu rozstawione będą kosze gdzie dzieci będą same segregować śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników,

-  eko-zagadki – dzieci będą odpowiadać na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, a także związane z unikatową przyrodą Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu,

- pamiętnik przyrody – zadaniem dzieci będzie narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BPN,

- eko-produkt – dzieci będą mogły wykonać, razem z instruktorem, jakiś eko-gadżet z materiałów zużytych np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej

- zostań zwierzakiem – malowanie twarzy dla dziecka, a dziecko ma odgadnąć jakim jest zwierzakiem.

Kolejnym zadaniem będzie organizacja wystawy fotograficznej ukazującej najpiękniejsze walory przyrodnicze Doliny Biebrzy. Poprzez wystawę chcemy pokazać mieszkańcom regionu ich piękno, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz korzyści płynące z zachowania dziedzictwa przyrodniczego co przyniesie pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Wystawa przyczyni się do promocji ochrony oraz wyeksponowania walorów przyrodniczych na terenach zarówno objętych jak i nie objętych ochroną przyrodniczą. Wystawa zostanie umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.


Regulamin krzyżowka ekologiczno - przyrodnicza kategoria open

Regulamin krzyżówka ekologiczno przyrodnicza dla dzieci do 10 lat

 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 085 727 88 00