kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #4

Scalenia Gruntów gm. Trzcianne

PROW Logo

Tytuł operacji: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Brzeziny" w gminie Trzcianne

 

Celem operacji: poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym "Brzeziny".

 

Cel szczegółowy operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

 

Przewidywane wyniki operacji:

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 1336,99 ha
 w tym pow. gruntów rolnych : 1113,30 ha
pow. gruntów leśnych: 52,44 ha

 

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości Brzeziny

Beneficjent: Powiat Moniecki

Przyznana pomoc: 11 314 983,27 zł

Operacja pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Brzeziny" w gminie Trzcianne” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w środki trwałe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

AKTUALNOŚCI


Wybór oferty

W dniu 10 marca 2017 roku wyłoniono inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych na obiekcie Brzeziny gm. Trzcianne.

Protokół z postępowania


Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Mońkach na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku   – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i prac scaleniowych” do realizacji operacji scalenie gruntów obiektu „Brzeziny” gmina Trzcianne, w tym podział wspólnoty gruntowej. Scalenie gruntów obejmuje obręb Brzeziny gmina Trzcianne o powierzchni ogólnej 1336,9933 ha.

Zapytanie ofertowe

Formularz do pobrania


Na 31 stycznia 2017 roku w godzinach 900 -1400 w budynku klubu wsi Brzeziny
- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mońkach,
- przedstawiciel Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku

pełnić będą dyżur, związany z realizacją prac scaleniowych obrębu Brzeziny.

Dyżur będzie dotyczył przede wszystkim wspólnoty gruntowej ale będzie też okazją do uzyskania informacji o przebiegu prac scaleniowych.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 085 727 88 00