kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #5

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej MCEiRS w Goniądzu

W dniu 12 września 2017 r.  została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0138/16-00 o dofinasowanie projektu pt. ,,Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest oszczędność energii cieplnej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu .

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej (MCEiRS) w Goniądzu poprzez:
-    usprawnienia dotyczące bryły budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza, wymianę okien i drzwi),
-    modernizację systemu podgrzewu c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych,
-    wymianę instalacji c.o. oraz modernizację oświetlenia.

Okres realizacji projektu: 30.11.2016 r. – 30.09.2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 833 728,23 zł
Dofinansowanie ze środków UE wynosi 691 160,37 zł.
Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 142 567,86 zł.

 

 


W dniu 14.03.2018 w Starostwie Powiatowym w Mońkach podpisano umowę na wykonanie termomdernizacji MCEiRS w Goniądzu. Do urzędu wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Murarski Janusz Rutkowski. Link do ofert.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00