kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #5

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim

W dniu 11 sierpnia 2017 r.  została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0150/16-00 o dofinasowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu monieckiego.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie monieckim;

• warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych położonego przy ul. Szkolnej 23 w Mońkach oraz

• budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Mońkach, przy ul. Tysiąclecia 15a.

Zakres projektu obejmuje:

a)      termomodernizację budynku warsztatów szkolnych ZSOiZ w Mońkach poprzez:

-          usprawnienia dotyczące bryły budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę drzwi);

-          usprawnienia dotyczące systemu grzewczego budynku (modernizację instalacji c.w.u., wymianę instalacji c.o.),

-          modernizację oświetlenia,

b)      termomodernizację budynku Internatu ZSOiZ w Mońkach poprzez:

-       docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu wentylowanego,

-       wymianę okien,

-       wymianę drzwi,

-       modernizację systemu podgrzewu c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych,

-       wymianę instalacji c.o.,

-       modernizację oświetlenia.

 

Okres realizacji projektu: 18.08.2016 r. – 30.01.2018 r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi  1 706 454,44 zł

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 420 465,29 zł.

Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 285 989,15zł.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00