kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #5

Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu

11 grudnia Powiat Moniecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach w imieniu którego działają:
1. Starosta Moniecki - Pani Joanna Kulikowska,
2. Wicestarosta Moniecki - Pan Robert Sidorski
podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu „ Szkoły Zawodowe gwarancją sukcesu”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 1.12.2012 r. - 31.12.2013 r.
Grupa docelowa: 120 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach (Technikum i ZSZ)
Pozyskane środki z UE: 532.083,60 zł
Projekt realizuje: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Na potrzeby realizacji projektu utworzono Biuro Projektu:
Biuro Projektu „Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu”
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki
tel. 857160308, promocjapowiatu@monki.pl

Zespół projektowy:
Koordynator – Rafał Supiński
Asystent koordynatora – Agnieszka Jakowuk
Ekspert ds monitoringu i ewaluacji – Anna Milewska

AKTUALNOŚCI

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2013 r.

 

24 października w Zespole Szkół Ogolnokształcących i Zawodowych w Mońkach (ul. Szkolna) odbyło się podsumowanie zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach staży dla uczniów. Dwumiesięczne staże u lokalnych pracodawców odbyły się dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej. Zaświadczenia o odbyciu stażu uczesnikom projektu wręczyła Starosta Moniecki Joanna Kulikowska, która podziękowała także wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i jego przygotowanie. Na zakończenie uczniowie wypełnili anonimowe ankiety dotyczące przebiegu stażu, udziału w projekcie oraz zapotrzebowania na wsparcie w ramach projektów UE.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2012 r. i trwać będzie do końca bieżącego roku. Wartość projektu przegracza 530 tys. zł, z czego za prawie 200 tys. starostwo zakupiło sprzęt do wyposażnienia pracowni mechanicznej przy ZSOiZ w Mońkach. W ramach projektu prowadzone są tekże zajęcia z języków obcych branżowych, doradztwa zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00