kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Turystyka

Gmina Mońki

Ogród dworski Wojszki

Wojszki – bezstylowy ogród dworski powstał w XIX w. Kompozycja zachowała się śladowo. Do czasów współczesnych zachował się kamienny budynek gospodarczy z 1896 r. oraz drugi kamienny budynek w kształcie litery „L”. Są także pozostałości po dawnym stawie rybnym.

Folwark w Hornostajach

Hornostaje – Folwark w Hornostajach założono w II połowie XVI w., usytuowany był w sąsiedztwie gościńca knyszyńskiego na terenie łagodnie opadającym w kierunku wschodnim. Ogród powstał w końcu XVIII w. w miejscu dotychczasowego folwarku. Po zakończeniu działań wojennych po 1945 roku rozebrano dwór i większość budynków. Z dawnej kompozycji pozostały tylko do dziś: aleja lipowa, sadzawka i kanał oraz ślady po dwóch innych sadzawkach.

Ogród dworski – Sikory

Ogród dworski o powierzchni 3,5 ha powstał w XVI w.Wieś Sikory znana już jest ze źródeł XVI wiecznych. Początkowo nosiła nazwę Nareśla-Sikory. Osada powstała najprawdopodobniej końcu XV lub początku XVI w. Leżała na terenie, przez który biegła historycznie granica etniczna i administracyjna pomiędzy osadnictwem polskim i litewskim na Podlasiu. W 1939 r. przeprowadzono parcelację majątku, z którego władze sowieckie utworzyły 2 kołchozy. W dworku mieściła się siedziba NKWD i areszt. Po roku 1944 r. majatek upaństwowiono.

Młyn wodny w Sikorach

Pierwsza wzmianka o młynie pochodzi z rejestru pogłównego 1635 r. Pisze w nim, że właściciel największego działu w Sikorach Stefan Wojno, opłacił podatek od poddanych i młyna w Sikorach. Część urządzeń wymieniono, a ta dobra pozostała. Specjalistyczne urządzenia młyna wytworzono w fabryce Leitba-Gotlieba, właścicielem, której był polski Żyd. Młyn funkcjonował do lat 70, obecnie został odnowiony.

Pisarowa Góra

Grodzisko w Krzeczkowie, nazwane prawdopodobnie od zabudowań mieszczących się tam budynków siedziby gminy w końcu XIX i pocz. XX w. W 1998 r. odkryto tam wczesnośredniowieczne grodzisko w Krzeczkowie. W trakcie wykopalisk 2000 r. odnaleziona tam pozostałości spalonego budynku, a w jednej z izb zawalony piec kaflowy. Na kaflach spotykane są wypukłe przedstawienia: Lwa, inne z herbem Lubicz i monogramami: „K.Ż.G.(?).M.”

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę Niepodległości erygowano pierwszą parafię w Mońkach. Proboszczem był ks. Mieczysław Małynicz -Malicki i to dzięki niemu wybudowano kaplicę murowaną i rozpoczęto przygotowania do budowy kościoła. Projekt nowej świątyni nawiązującej swoim charakterem do renesansu, wykonał znany architekt Stefan Szyller. Prace przy budowie kościoła rozpoczęły się w 1923 r., poświęcenia dokonał w 1931 r. abp Romuald Jałbrzykowski.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00