kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: 16 mln zł - Powiat Moniecki rozpoczął realizację projektu transgranicznego

16 mln zł - Powiat Moniecki rozpoczął realizację projektu transgranicznego

15 października w Monieckim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn.„Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego” współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Projekt zakłada powierzchniowy remont drogi powiatowej tzw. Carskiego Traktu na odcinku 33 kilometrów od granicy Powiatu Monieckiego (Strękowa Góra) do drogi krajowej nr 65 (Białystok-Ełk) oraz przebudowę drogi Grodno – Sopoćkinie na Białorusi.  
Realizowany jest przez Powiat Moniecki w partnerstwie z Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Grodnie oraz Unitarnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „Grodnoobłdorstroj” w Grodnie. Na realizację inwestycji pozyskano 3,8 mln euro ze środków Unii Europejskiej. Otrzymane dofinansowanie stanowi 89,5% kosztów projektu, z czego około 2 mln euro stanowi wartość projektu realizowana na terenie naszego powiatu.

W konferencji udział wzięli Pani Joanna Kulikowska Starosta Moniecki, Pan Robert Sidorski Wicestarosta Moniecki, Pan Jan Janowicz Wasilewski Przewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie, Pan Stanisław Stanisławowicz Żywolewski Zastępca Przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie, Pan Gieorgij Jefgieniewicz Drozdow Dyrektor Generalny  Unitarnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Grodnoobłdorstroj”, Pan Aleksander Suworow Zastępca Konsula Generalnego Republiki Białoruś w Białymstoku, Pan Zbigniew Karwowski Burmistrz Moniek, Pan Franciszek Budrowski Starosta Sokólski, Pani Ewa Adamczuk oraz Pani Wiesława Serwatko przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Pani Beata Bezubik Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Pan Krzysztof Oniszczuk Naczelnik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i kierownicy instytucji publicznych, sołtysi i mieszkańcy powiatu monieckiego.

Najważniejsze cele i założenia projektu przedstawił Pan Sebastian Rynkiewicz - ekspert ds. monitoringu i ewaluacji projektu, walory turystyczne Biebrzańskiego Parku Narodowego omówił Pan Andrzej Grygoruk - Zastępca Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, zaś o historii Carskiego Traktu opowiadał Pan Mirosław Worona - Prezes Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego.

Remont „Carskiego Traktu” zakłada tylko i wyłącznie naprawę drogi poprzez oczyszczenie nawierzchni, wyrównanie, wykonanie warstwy konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Dodatkowo w ramach projektu przewidziana jest wspólna promocja obu regionów, a w szczególności ich walorów przyrodniczych, turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego.

Podczas konferencji można było obejrzeć autorską wystawę fotograficzną Pana Marka Sochy pn. „Biebrza w moich oczach”przedstawiającą walory przyrodnicze biebrzańskiej przyrody.

Projekt: „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko – białoruskiego”
Partner wiodący/Beneficjent: Powiat Moniecki
Wartość projektu: 4,25 mln euro = ponad 16 mln zł
Kwota dofinansowania: 3,8 mln euro = ok 15 mln zł (89,5%)
Partner:  Rejonowy Komitet Wykonawczy w Grodnie (Białoruś)
Partner: Unitarne Przedsiębiorstwo Komunalne „Grodnoobłdorstroj” (Białoruś)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00