kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Remont "Carskiego Traktu" i innych dróg powiatowych

Remont "Carskiego Traktu" i innych dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Mońkach sukcesywnie wykonuje remonty związane z poprawą infrastruktury drogowej. Obecnie rozpoczęły się prace remontowe drogi powiatowej tzw. „Carskiego Traktu” na odcinku 33 km od Strękowej Góry do drogi krajowej nr 65 (Białystok – Ełk).
Remont polega na naprawie drogi poprzez oczyszczenie nawierzchni, wyrównanie, wykonanie warstwy konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko – białoruskiego” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Na realizację projektu Powiat Moniecki pozyskał 3,8 mln euro ze środków Unii Europejskiej.


 

Polecamy - audycję w Radio TOKFM - Weekend Ewy Podolskiej - Podcasty

Gościem Ewy Podolskiej był dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Roman Skąpski

rozmowa z 10-11-2013 11:13

informacje na temat "Carskiej drogi" - minuty od 32:00 do 46:20 (wystarczy kliknąć)


Kolejną inwestycją jest remont ul. Mickiewicza, którą wspólnie realizują Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Gmina Mońki. Obecnie rozpoczął się II etap inwestycji realizowany przez Powiat Moniecki, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz ustawieniu nowych krawężników na odcinku ponad 850 m. Wartość inwestycji w części realizowanej przez Powiat Moniecki to ponad 1,2 mln zł., z czego 700 tyś zł. to dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Ponadto na terenie Powiatu Monieckiego we wrześniu i październiku przebudowano następujące drogi powiatowe:

1) Knyszyn – Grądy – Zofiówka ( na odcinku Knyszyn – Poniklica o długości 850,0 m)
- podbudowa  z kruszywa naturalnego (10 cm)

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr.  4 cm,         

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr. 3 cm,

koszt inwestycji – 290 753,55 zł

2) Klewianka - Piwowary – na odcinku 815 m
- wykonanie przepustów drogowych

- podbudowa  z kruszywa naturalnego (15 cm)

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr.  3 cm,         

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr. 3 cm,
koszt inwestycji - 292 230,78 zł

3) Bobrówka – Kamionka – na odcinku 150,0 m
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej gr. 5 cm.
koszt inwestycji: 43 302,15 zł

4) Kulesze Chobotki – Kruszyn – na odcinku 400,0 m
– wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr. 4cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr. 3 cm,
koszt inwestycji: 98 166,24 zł

5) ul. Stary Rynek w Goniądz na odcinku 232,0 m
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr.  3 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej gr. 4 cm,

- regulacja pionowa studzienek
koszt inwestycji: 65 294,24 zł

Ogółem koszt przebudowanych w/w dróg powiatowych to 789 746,96 zł.

"Carski Trakt"

 

Ulica Mickiewicza w Mońkach

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00