kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Minimalna ilość

Minimalna ilość

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 19.06.2007 r. zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 marca 2007 roku w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

W 1 tego rozporządzenia został dodany punkt 12 mówiący o tym, że w przypadku mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych wymienionych w punktach 1-6 tego paragrafu (tj. pszenicy zwyczajnej, żyta populacyjnego, żyta mieszańcowego lub syntetycznego, jęczmienia, pszenżyta i owsa) minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi 140 kg.

Wprowadzenie w życie tego przepisu powoduje, że producenci rolni mogą już ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mieszanek zbożowych.

Jednocześnie Agencja przypomina, że termin złożenia wniosków upływa 30.06.2007 r., w tym również wniosków o dopłaty do materiału siewnego mieszanek zbożowych.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00