kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XLI SESJA RADY POWIATU W MOŃKACH

XLI SESJA RADY POWIATU W MOŃKACH


Rada podjęła decyzję w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki i studentów zamieszkałych na terene powiatu monieckiego.
Wprowadzone zmiany umożliwą wypłacenie wszystkich niewykorzystanych dotychczas pieniędzy (pod warunkiem, że ubiegający się o nie uczniowie systematycznie uczęszczali na zajęcia - mają nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności).
Stypendia Starosty Monieckiego będą też przyznawane "...uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki, którzy osiągnęli poziom laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólno polskim oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim."

Uchwalono również Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2006.
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ (za rok 2005), oraz uchwalili statuty jednostek organizacyjnych powiatu monieckiego (PUP, DPS Mońki, DPS Mociesze i PCPR).

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00