kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Starostwie Powiatowym w Mońkach

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Starostwie Powiatowym w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach zakończyło realizację projektu informatycznego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach projektu w urzędzie powstał Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP. Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Cyfryzacji na potrzeby utworzonego punktu zakupiony został sprzęt komputerowy, drukarka, materiały informacyjno-promocyjne oraz przeszkolono pracowników starostwa z zakresu obsługi i prowadzenia punktu. Całkowita wartość projektu to ponad 10,6 tys zł., dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji ponad 8,5 tys zł.

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli w systemach e-administracji. Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy w punkcie potwierdzającym profil zaufany. Dzięki profilowi zaufanemu obywatele mogą załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, z dowolnego miejsca na świecie.
Wszystkich czynności związanych z uzyskaniem profilu zaufanego mieszkańcy Powiatu mogą bezpłatnie dokonać przy pomocy przeszkolonych w tym zakresie pracowników starostwa w punkcie zlokalizowanym w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Słowackiego 5a, tel.  85 727 88 22.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Monieckiego do skorzystania z możliwości założenia profilu zaufanego. To pozwoli teraz i w przyszłości na swobodne komunikowanie pomiędzy mieszkańcami, a administracją, przedsiębiorcami, a administracją jak i samymi instytucjami administracji publicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP.
 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00