kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Dawna „Szkoła Rolnicza" to już tylko nazwa...

Dawna „Szkoła Rolnicza" to już tylko nazwa...
Rozmowa z Krystyną Marią Kryńską - Dyrektorem ZSOiZ w Mońkach.

Jaką rolę, Pani zdaniem, pełnią szkoły zawodowe w Zespole Szkół?

Krystyna Kryńska: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, to Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły zawodowe, czyli Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W szkołach tych uczniowie zdobywają zawód technika rolnika, technika ekonomisty, technika technologii żywności oraz mechanika pojazdów samochodowych i rolnika w ZSZ.
Do 2001 roku były tylko zawody rolnicze, natomiast teraz oferta jest bardzo szeroka i cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Staramy się, by młodzi ludzie, którzy opuszczają mury naszej szkoły, nie zasilali szeregów bezrobotnych, dlatego zawody w których kształcimy są konsultowane z Powiatowa Radą Zatrudnienia. Staramy się również dopasowywać do zapotrzebowania gimnazjalistów.
Analizując losy absolwentów, wiemy, że Ci, którzy podejmują pracę są wartościowymi, dobrze wykształconymi pracownikami, część podejmuje dalszą naukę. Jaki będzie los pierwszych absolwentów Technikum, okaże się już w połowie lipca tego roku.

Nasze szkoły zawodowe są nie tylko ważne ze względu na to, że uczą zawodu, to również ważny ośrodek kursowy nie tylko dla uczniów, ale i okolicznych rolników. Współpracujemy z wieloma instytucjami rolniczymi, które wspomagają nas w prowadzeniu tych kursów. Właśnie teraz trwa kurs dotyczący stosowania środków ochrony roślin.

Jak w ostatnim czasie zmieniła się baza szkoły?
Krystyna Kryńska: Dawna „Szkoła Rolnicza", to już tylko nazwa, która pozostała w pamięci wielu mieszkańców Moniek. Dzisiaj szkoła dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Mońkach mieści się w pięknym, nowoczesnym budynku oddanym do użytku w 2002 r.
Budynek, który był zaplanowany na przyjęcie dużej grupy młodzieży staję się pomału za ciasny. W dniu dzisiejszym w budynku przy ul. Szkolnej 22 uczy się 625 uczniów, a pracuje 42 nauczycieli.
Obiekty przy ul. Szkolnej, składają się 14 sal lekcyjnych, w tym nowo powstałej pracowni analizy żywności oraz pracowni informatycznej, w której od dwu tygodni znajduje się 15 nowych komputerów + serwer, otrzymanych w ramach projektu MEN, „Pracownia Komputerowa w każdej szkole ponadgimnazjalnej". 4 nowe komputery trafiły do biblioteki szkolnej, do Centrum Multimedialnego, sprzęt w całości wart jest 100.000,00 zł.

Od 2005 r. szkoła powołana jest przez OKE w Łomży jako Ośrodek Egzaminacyjny do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik. W ramach wyposażania Ośrodków Egzaminacyjnych szkoła złożyła wniosek do MEN i na początku czerwca otrzymała ciągniki i maszyny rolnicze na dwa stanowiska egzaminacyjne. Łączne dofinansowanie opiewa na kwotę 400.000, 00 zł.

Baza, to również działka agrobiologiczna zagospodarowana i pielęgnowana przez nauczycieli zawodu oraz piękne, nowe boisko, które od podstaw zostało zagospodarowane przez nauczycieli wychowania fizycznego, wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego przy ogromnej pomocy uczniów. Obiekty przy ul. Szkolnej 22, nowoczesny, godny XXI wieku kompleks.

Jak jest finansowana szkoła?
Krystyna Kryńska: Szkoła jest w całości finansowana ze środków powiatu monieckiego, a wszystkie środki dodatkowe pochodzą z pisanych projektów, np. dotyczących w/w wyposażenia, lub przeprowadzenia kursów dla rolników (dzięki współpracy z ARiMR w Warszawie szkoła uzyskała w ostatnich latach dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł., które przeznaczono na komputery, wyposażenie Sali do gospodarstwa domowego i pracowni krawieckiej), lub finansowej i rzeczowej pomocy sponsorów.
Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie wszystkim dziękuję.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00