kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXIII Sesja Rady Powiatu

XXIII Sesja Rady Powiatu

Sesja odbyła sie wg nastepującego porzadku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Nr XXII.
3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2016 r.
6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2016 rok.
10. Zapoznanie się z Raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia drogi Nr 1386B /Ruda/od dr. 1385B/ - Kol. Krypno/, przebiegającej na terenie Gminy Krypno dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 1845B /Mroczki – Boguszki – Milewo – dr. 1363B/, przebiegającej na terenie Gminy Trzcianne dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.
15. Wystąpienia zaproszonych gości.
16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie obrad.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00