kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Zgodnie z Uchwałą Nr 116/219/17 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 14 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu informuje o konsultacjach projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

1.Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl, BIP –ie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach - Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Al. Niepodległości 3, p.14.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji projektu Programu ustala się na dzień 20.07.2017 r., termin zakończenia konsultacji projektu Programu ustala się na dzień 31.07.2017 r.

3.Forma przeprowadzenia konsultacji:

wyrażenie pisemnej opinii skierowanej do Starostwa Powiatowego w Mońkach - Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Al. Niepodległości 3, 19 – 100 Mońki.

4. Wydział odpowiedzialny za konsultacje:

Starostwo Powiatowe w Mońkach, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu ul. Al. Niepodległości 3, 19 – 100 Mońki, tel. 85 727 88 08, osoba do kontaktów: Aneta Szeszko.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała pdf
Załącznik Nr 1 Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Załącznik Nr 2 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu pdf
Załącznik Nr 2 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu doc

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.doc

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00