kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXIV Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

XXIV Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

14 sierpnia br. odbyła się XXIV Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach. Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach Dariusz Jaworowski. Podczas sesji Rada Powiatu w Mońkach podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą ,,Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Projekt pod nazwą ,,Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, poprzez ich udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2020r. Planowany okres realizacji projektu to 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. Partnerski projekt zintegrowany będzie realizowany w subregionie suwalskim obejmującym: Miasto Suwałki, Powiat Augustowski, Powiat Grajewski, Powiat Moniecki, Powiat Sejneński, Powiat Suwalski.

W ramach projektu w Powiecie Monieckim zostanie utworzone Centrum doradztwa edukacyjno – zawodowego, które zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt, meble biurowe, laptopy, zatrudnieni zostaną doradcy zawodowi, którzy będą przeprowadzać usługi doradcze. W projekcie przyjęto, iż na jednego uczestnika projektu będzie przypadało 6 godzin doradztwa.

Realizacja projektu będzie polegać na przyznaniu uczestnikom projektu ,,bonów na szkolenie” m.in. z zakresu szkoleń językowych, szkoleń w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), studiów podyplomowych, kursów kompetencji ogólnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Wartość bonu na szkolenie dla jednego uczestnika projektu  wynosi 9000,00 zł lub przy kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych 15 000,00 zł.

Projekt będzie skierowany zarówno do osób bezrobotnych jak i pracujących w szczególności o niskich kwalifikacjach zawodowych (czyli wykształcenie nie wyższe niż średnie), osób 50 + oraz osób zamieszkujących obszary wiejskie. Planowana ilość uczestników do zrekrutowania przypadająca na Powiat Moniecki to 383 osoby.

Ogólna wartość projektu wynosi 30 666 552,40 zł. Wartość projektu za zadania przypisane Powiatowi Monieckiemu wynosi 4 488 853,00 zł z czego dofinansowanie wyniesie 4 017 275,13 zł.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00