kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu

Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu

Zgodnie z Uchwałą Nr 176/324/18 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 5 września 2018 r. Zarząd Powiatu informuje o konsultacjach projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

1.Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl, BIP –ie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach - Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 5a.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji projektu Programu ustala się na dzień 21.09.2018 r., termin zakończenia konsultacji projektu Programu ustala się na dzień 01.10.2018 r.

3.Forma przeprowadzenia konsultacji:

wyrażenie pisemnej opinii skierowanej do Starostwa Powiatowego w Mońkach - Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 5a.

4. Wydział odpowiedzialny za konsultacje:

Starostwo Powiatowe w Mońkach, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych,
ul. Słowackiego 5a., tel. 85 727 88 38, osoba do kontaktów: Aneta Szeszko.

Załączniki:

Uchwała Zarządu Nr 176/324/18.pdf

Załącznik Nr 2 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu.rtf

Załącznik Nr 2 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu.pdf

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00