kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 lipca 2020r. zostaje ponownie otwarty na terenie Powiatu Monieckiego do stacjonarnej obsługi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu w Mońkach przy Al. Niepodległości 3 (budynek Starostwa Powiatowego w Mońkach) – pięć dni w tygodniu wg dotychczasowego harmonogramu oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Urzędu Gminy w Jaświłach w każdy poniedziałek w godz.8.00 – 12.00.

Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, aktualne pozostają wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej. Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 85 7278800 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Mońkach. W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce lub przyłbicy, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym (ewentualnie posiadać rękawiczki). Należy zachować odpowiedni dystans między klientem, a prawnikiem. Jeżeli klient nie jest pewny co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), to powinien umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowy lub skorzystać z porady zdalnej.

Informujemy również, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Rozszerzenie tej pomocy na osoby samozatrudnione jest związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami, które odczuwają najmniejsze firmy.

 

Uwaga : nadal pozostaje możliwość uzyskania porady w sposób zdalny: telefonicznie, poprzez e-mail czy skypa.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00