kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Nowe uprawnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

Nowe uprawnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

Informujemy, iż z dniem 16.07.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach została wskazana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty jako Poradnia uprawniona w rejonie swojego działania  do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących.

Kadra pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017r., poz. 1575             z późn. zm.).

Poradnia jest wyposażona w narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących

Rozszerzenie uprawnień Poradni ułatwi rodzicom dzieci niepełnosprawnych ubieganie się o kształcenie specjalne, korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pozwoli to na szybsze i efektywniejsze diagnozowanie dzieci i objęcie ich systemową pomocą.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00