kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Sprostowanie Starosty Monieckiego...

Sprostowanie Starosty Monieckiego...

W artykule „Kukułcze jajo”, zamieszczonym na stronie www.e-monki.pl zamieszczono wiele nieprawdziwych faktów, przekłamań i niedomówień.

Kredyt o którym mowa w artykule został zaciągnięty na budowę Domu Pomocy Społecznej w Mońkach. Decyzja w tej sprawie została podjęta w roku 2002 w związku z koniecznością dostosowania Domu Pomocy Społecznej do standardu określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej.
Sfinansowanie tak dużego wydatku z bieżących dochodów nie jest możliwe bez zaciągnięcia kredytu. Dlatego kredyt został zaciągnięty.

Gdyby nie nastąpiła rozbudowa, dotychczasowy Dom Pomocy musiałby być zamknięty z dniem 31 grudnia 2006 r., a 12 pracowników Domu musiałoby zostać zwolnionych i należałoby wypłacić im 6-miesięczne odprawy.
Finansowy koszt likwidacji Domu i społeczny – w postaci utraty miejsc pracy byłby bardzo wysoki. Natomiast 16 pensjonariuszy Domu musiałoby zostać przeniesionych do innych placówek.

Główną troską władz powiatu jest utrzymanie, a nawet zwiększenie dotychczas istniejących miejsc pracy. W nowo wybudowanym Domu Pomocy Społecznej będzie pracować docelowo 20 osób.

Nieprawdą jest, że burmistrzowie i wójtowie będą partycypować w spłacie kredytu.
Kredyt zostanie spłacony z bieżących dochodów powiatu. Nie zagraża to utratą płynności finansowej powiatu i nie przekracza wskaźników długu określonych ustawą o finansach publicznych.

Starosta Moniecki Mirosław Paniczko

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00