kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Starostwo Powiatowe w Mońkach informuje...

Starostwo Powiatowe w Mońkach informuje...
Starostwo Powiatowe w Mońkach informuje, że w dniu 19 września 2006 r. została podpisana przez Starostę Monieckiego z Samorządem Województwa Podlaskiego umowa o dofinansowanie projektu stypendialnego pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w powiecie monieckim w roku szkolnym 2006/2007”.

Ww. projekt został złożony przez Powiat Moniecki w lipcu 2005 roku w ramach Priorytetu 2 dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” i został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 70000 PLN.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (ok. 68,05% kwalifikujących się wydatków publicznych) i budżetu państwa (ok. 31,95% wydatków).

Celem ww. działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów, pouczenie dla uczniów, wniosek i oświadczenie o sytuacji materialnej są dostępne na stronie powiatu monieckiego i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach (w siedzibie przy ul. Tysiąclecia 15 i ul. Szkolnej 22) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu (ul. Konstytucji 3 Maja 18).

1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
3. Oświadczenie do wniosku ucznia
4. Pouczenie

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00