kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Stypendia dla studentów...

Stypendia dla studentów...
Starostwo Powiatowe w Mońkach informuje, że w dniu 19 września 2006 r. została podpisana Umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Powiatem Monieckim o dofinansowanie projektu stypendialnego pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w powiecie monieckim w roku szkolnym 2006/2007”.

Ww. projekt został złożony przez Powiat Moniecki w lipcu 2005 roku w ramach Priorytetu 2 dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” i został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 33.600 PLN.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (ok. 74,99% kwalifikujących się wydatków publicznych) i budżetu państwa (ok. 25,01% wydatków).

Celem ww. działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na wyższych uczelniach dla studentów pochodzących z terenu Powiatu Monieckiego. Jest to już trzecia edycja projektów stypendialnych dla studentów prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Mońkach. W przeciągu dwóch poprzednich edycji w latach akademickich 2004/2005 i 2005/2006 udzielono 130 stypendiów na łączną kwotę ponad 83.500,00 zł.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów, pouczenie dla studentów, wniosek i oświadczenie o sytuacji materialnej są dostępne na stronie powiatu monieckiego www.monki.pl (w zakładce stypendia dla studentów 2006/2007) oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, pok. 106.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków
1. Wniosek o przyznanie stypendium
2. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
3. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta
4. Pouczenie

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00