kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Konkurs na logo Powiatu Monieckiego

Konkurs na logo Powiatu Monieckiego

Trwa Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) Powiatu Monieckiego, ogłoszony przez Zarząd Powiatu. Celem konkursu jest stworzenie nowego wizerunku Powiatu, który przyczyniłby się zarówno do jego promocji, jak i rozwoju inicjatywy obywatelskiej. Termin zgłaszanie prac upływa z dniem 31 marca 2007r.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna. Konkurs adresowany jest zarówno do firm, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie promocji, reklamy, grafiki komputerowej, jak również do studentów, młodzieży i dzieci z terenu Powiatu Monieckiego.

Organizatorzy mają nadzieję, że zgłoszone prace konkursowe będą charakteryzować się takimi cechami, jak m.in: oryginalność, prostota, wyrazistość, reprezentatywność, łatwość zamieszczania logo na materiałach promocyjnych.

Projekty na logo Powiatu Monieckiego, należy składać w zamkniętych kopertach u Organizatora na adres: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki z dopiskiem: Konkurs na Logo Powiatu Monieckiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 kwietnia 2007 roku. Przewidziane są następujące nagrody:
– za zajęcie I miejsca, nagroda pieniężna w kwocie 600 zł,
- za najlepszy projekt nieprofesjonalny, nagroda rzeczowa o wartości 300 zł,
- za najlepszy projekt w kategorii wiekowej <15 lat, nagroda rzeczowa w kwocie 150 zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na portalu internetowym: www.monki.pl

Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz tutaj REGULAMIN

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00