kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: IV sesja Rady Powiatu Monieckiego

IV sesja Rady Powiatu Monieckiego

Podejmowane uchwały dotyczyły m.in. regulaminu ustalającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków nauczycielom; ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów; współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pożytku publicznego i pozarządowymi. Podjęto uchwałę zatwierdzającą plany pracy Komisji Stałych. Radni delegowali Zbigniewa Dembowskiego i Alicję Halicką-Pochodowicz w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami przedstawił starosta Zbigniew Męczkowski. Starosta mówił o planowanych inwestycjach drogowych i o naprawie najgorszych odcinków dróg. Wykonane działania to min. przeznaczenie środków na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych, podpisanie porozumienia z powiatem augustowskim o utworzeniu rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu, rozstrzygnięcie kwestii finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Starosta poinformował o wpłynięciu wezwania przedsądowego do zapłaty ponad 700 tyś zł za wybudowanie pływalni. Zarząd stwierdził pismo za bezzasadne i zwrócił się do wykonawcy głównego o podstawy prawne takiego roszczenia. Ostatnimi punktami sesji były zapytania i wnioski radnych.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00