kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: KRUS i ZUS wypłaci jednorazowe zapomogi emerytom i rencistom.

KRUS i ZUS wypłaci jednorazowe zapomogi emerytom i rencistom.

Wypłaty obejmą osoby, które w marcu 2007 mają prawo do świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty wypłacone będą osobom, których suma świadczeń nie przekracza 1200 złotych brutto. Aby otrzymać zapomogę nie trzeba składać wniosków. Zapomoga pieniężna przysługuje tylko raz w roku i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że kwoty wypłacone będą w podanych wysokościach.

Wysokości jednorazowych świadczeń:

  • * 420,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 600,00 zł;
  • * 310,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 600,00 zł, nie więcej jednak niż 800,00 zł;
  • * 180,00 zł - jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 800,00 zł nie więcej jednak niż 1000,00 zł;
  • * 140,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 1000,00 zł nie więcej jednak niż 1200,00 zł.

Opracowano na podstawie serwisów: www.krus.gov.pl , www.zus.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00