kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Wizyta gości z Łotwy

Wizyta gości z Łotwy

W dniach 20-23 marca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu gościli pedagodzy z łotewskiej placówki resocjalizacyjnej Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukēni".

Jest to jedyny tego typu ośrodek dla dziewcząt w tym kraju. W ramach pobytu w Polsce goście z Łotwy zwiedzili naszą okolice, podziwiali uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W środę w Ośrodku odbyła się konferencja pt. "System resocjalizacji w Polsce i na Łotwie- podobieństwa i różnice". Wzięli w niej udział: Pani Teresa Kaniowska (inicjatorka przyjazdu gości z Łotwy)- wizytator z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pan Andrzej Laskowski- kierownik Ośrodka Kierowania w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, przedstawiciele Powiatu Monieckiego: przewodnicząca Rady Powiatu- Pani Elżbieta Kraszewska i sekretarz Pan Mariusz Chwatko oraz wychowawcy i nauczyciele z Ośrodka. Ponieważ różnice w podejściu do problematyki resocjalizacji w naszych krajach są bardzo duże, wymiana doświadczeń okazała się bardzo ciekawa. Wychowanki goniądzkiej placówki zaprezentowały przygotowane pod opieką Pana Tadeusza Matyskiela i Pani Marioli Gadomskiej pokazy wokalne i taneczne.

W czwartek pedagodzy z Łotwy spotkali się z Panią Agnieszką Skrodzką, sędzią Sądu Rejonowego w Grajewie oraz zwiedzili placówkę. Następnie spotkali się z wychowankami oraz rozmawiali z pracownikami Ośrodka nt. uwarunkowań pracy resocjalizacyjnej z dziewczętami. Wieczorami rozmawialiśmy o łotewskich obyczajach, kuchni i kulturze. Wzajemne poznanie i komunikację umożliwił język rosyjski, który jest na Łotwie dość dobrze rozpowszechniony, zwłaszcza wśród pokolenia, które uczyło się go przed uzyskaniem przez ten kraj niepodległości.

Pedagodzy z Łotwy podkreślali szczególną atmosferę, która panowała w placówce i ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników w proces resocjalizacji oraz sympatyczny klimat tej wizyty. W czerwcu, wraz z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji oraz Ośrodka Kierowania, pracownicy goniądzkiej placówki wyjeżdżają z wizytą na Łotwę. W planie rewizyty zawarto także zwiedzanie Estonii. Na jesień zaplanowano w Goniądzu organizację kolejnej konferencji - tym razem w szerszym gronie, wspólnie z pedagogami z Estonii, Łotwy, Litwy i Słowacji.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00