kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Obowiązki podatników otrzymujących darowizny

Obowiązki podatników otrzymujących darowizny

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1e pkt 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1f pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 703 z późn. zm.) zarówno podmioty, które zobowiązane są do złożenia zeznania za rok podatkowy (CIT-8) jak i te które nie są obowiązane do składania zeznania za rok podatkowy, w terminie do złożenia zeznania, są obowiązane do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym informacji na druku CIT-Do otrzymanych darowiznach, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

W informacji tej należy wyszczególnić darowizny pochodzące od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

Jednocześnie podmioty te są obowiązane udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych informacje o otrzymanych darowiznach i formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.

Urząd Skarbowy w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00