kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jak uzyskać dopłatę

Jak uzyskać dopłatę

W dniu 24 kwietnia 2007r. Agencja Rynku Rolnego przy współudziale Starostwa Powiatowego w Mońkach zorganizowała spotkanie z rolnikami z terenu Powiatu Monieckiego dotyczące dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Karolina Kolenda i Marek Teofilewicz - pracownicy Agencji - przedstawili zebranym rolnikom zasady ubiegania się o dopłaty, terminy składania wniosków oraz pomagali w wypełnianiu wniosków o dopłatę.

Jak uzyskać dopłatę – najważniejsze informacje:

Aby starać się o dopłatę, producent rolny jest zobowiązany:
1) posiadać działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
2) zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:
a) zakupiony od:
- przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym lub
- podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do rejestru rolników
- podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym na obszarze pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli materiał ten został zakupiony, przywieziony i zużyty przez producenta rolnego w jego gospodarstwie;
b) wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników;

Dopłatami obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1) w przypadku zbóż:
a) pszenica zwyczajna,
b) żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe)
c) jęczmień,
d) pszenżyto,
e) owies;
2) w przypadku roślin strączkowych:
a) łubin (żółty, wąskolistny lub biały)
b) groch siewny,
c) bobik,
d) wyka siewna;
3) ziemniak.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym wynosi:
1) 50 zł – w przypadku zbóż
2) 60 zł – w przypadku roślin strączkowych
3) 300 zł – w przypadku ziemniaków.

Minimalna ilość materiału siewnego, jak powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi:
- 150 kg w przypadku pszenicy zwyczajnej, pszenżyta, owsa, łubinu
- 130 kg w przypadku żyta populacyjnego, jęczmienia
- 80 kg w przypadku żyta mieszanego lub syntetycznego, wyki siewnej
- 200 kg w przypadku grochu siewnego,
- 270 kg w przypadku bobiku,
- 2 500 kg w przypadku ziemniaka.

Wniosek o dopłatę powinien zostać złożony we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego – oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego. Przed złożeniem wniosku należy zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Terminy składania wniosków:
- od 1 kwietnia do 30 czerwca udanego roku kalendarzowego – w przypadku producentów, którzy ubiegają się o przyznanie mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,
- od 1 kwietnia 2007r. do 30 czerwca 2007r. w przypadku producentów rolnych ubiegających się o przyznanie dopłaty dla producentów rolnych, którzy w 2006r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00