kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Z Sesji Rady Powiatu

Z Sesji Rady Powiatu

W dniu 25 kwietnia odbyła się VI Sesja Rady Powiatu w Mońkach. Podczas obrad wysłuchano sprawozdania z pracy Zarządu między sesjami, które przedstawił Radzie wice starosta Jan Zabielski. Starosta poinformował o przygotowywanym wniosku na remont dróg powiatowych. Projekt nosi nazwę „Połączenie gmin z siedzibą powiatu i gmin między sobą” Wysłuchano sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mońkach za 2006 rok. Podstawowym zadaniem rzecznika jest bezpłatne doradztwo z zakresu ochrony konsumenta.

Podjęto następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach
- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2006 r.
- zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Mońkach
- w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mońkach za 2006 r.
- w sprawie powołania Powiatowej Komisji w Mońkach do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00