kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zasady sprzedaży bezpośredniej

Zasady sprzedaży bezpośredniej

W dniu 10 maja 2007r. firma "AGROEXPERT" z Warszawy przy współudziale Starostwa Powiatowego w Mońkach przeprowadziła bezpłatne "Szkolenie z zakresu przetwórstwa produktów rolnych oraz zasad sprzedaży bezpośredniej". Ogólnopolski projekt szkoleniowy realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i skierowany jest do rolników.

W szkoleniu uczestniczyła grupa około 30 rolników z terenu Powiatu Monieckiego, podczas którego prowadzący Pan Marek Jóźwik omówił najważniejsze tematy szkolenia:
- Wymagania jakościowe dotyczące produktów rolnych
- podstawy prawne dotyczące przetwórstwa w gospodarstwie rolnym i obrotu żywnością
- Produkty regionalne i tradycyjne, w tym zasady rejestracji,
- Marketing produktów rolnych.

Uczestniczący rolnicy na zakończenie otrzymali stosowne Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00